Category Archives: تحلیل روز

آمد بهار جانها

پیشاپیش فرارسیدن سال 1401 و آغاز قرن 15 هجری خورشیدی را به همه شما خوبان تبریک می گویم. رسیدن بهار و نو شدن سال، بهانه ای شد تا نگاهی به سالی که گذشت بیندازم و برای آن چه در پیش روست، تدبیر کنم. سال 1400 در یک کلام و با وجود همه فراز و نشیب

کار کودک در حقوق ایران

در سده ای زندگی می کنیم که کار کودکان بر اساس قوانین اکثریت کشورهای جهان مورد منع قرار گرفته و برای کسانی که با استثمار کودک، وی را به کار کردن وا می دارند ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است. با این حال، استثناهای گسترده وارد بر اصل منع، اطلاق این قاعده را در

شرط وجه التزام و دوراهی تاریخی اراده ظاهری و باطنی

روز ۱۶ دی ماه، رأی وحدت رویه ای به تصویب هیأت عمومی دیوان عالی ایران رسید که زمینه ای ناب برای بحث حقوقی فراهم می سازد. بحثی پیرامون اراده ظاهری و باطنی و آن که در این میان، کدام را باید رها کرد و به دامان کدام چنگ زد. بر اساس رأی وحدت رویه صادره،