کوبا قانون رفاه حیوانات را تصویب کرد

دولت کوبا پس از دهه ها انکار مطالبه شهروندان این کشور، بالاخره لایحه رفاه حیوانات را به تصویب رساند. بر اساس این قانون، نهادهای دولتی و سازمان های رفاه حیوانات این کشور وظایفی را در قبال سلامت روانی و جسمی حیوانات بر عهده گرفتند، همه اشکال سوء استفاده از حیوانات جرم انگاری و ممنوع شد و ممکن است تا ۷۰۰۰ پزو (واحد پول کوبا) مجازات به همراه داشته باشد. این وظایف به نگهدارندگان بازار حیوان زنده، حیوانات مورد استفاده در ورزش ها و حیوانات خانگی نیز تسری دارد. از این پس نگهدارندگان حیوانات موظف اند مراقبت های دامپزشکی ضروری و پیشگیرانه را نسبت به حیوانات تحت تملک خود به انجام برسانند.

وزارت کشاورزی کوبا در کنفرانس خبری اخیر خود اعلام داشت که این قانون با هدف “مدون کردن اصول، تعهدات، قواعد و اهداف مربوط به مراقبت، سلامت و استفاده از حیوانات به تصویب رسیده تا رفاه آنها را تضمین کند”. قانونگذاران امیدوارند که تصویب این قانون بتواند گفتگویی ملی را برای تغییر دیدگاه غالب در مورد رعایت حقوق  حیوانات در این کشور ایجاد کند.

قانون جدید در میان فشارهای رو به افزایش نسل جوانتر کوبایی متشکل از فعالان حقوق حیوانات به تصویب رسید؛ جوانانی که تظاهرات عمومی و کمپین های رسانه ای گسترده ای برای نیل به هدف خود به پا کردند. این جنبش های جوانان، منجر به ابتکارات جالبی در قانون جدید شده است : از ضرورت نجات و عقیم کردن حیوانات ولگرد و خارج کردن لاشه حیوانات از اماکن عمومی تا ممنوعیت قربانی کردن حیوانات بر پایه باورهای روحی و معنوی. با وجود این، وزارت کشاورزی در سایت خود اعلام کرده که قانون قربانی کردن حیوانات را منع نکرده است، بلکه مقرر کرده که قربانی کردن حیوان باید به شکلی شفقت آمیز و سریع و به دور از وضعیتی که منجر به درد و اضطراب حیوان شود صورت گیرد.