پاپ قانون کلیسای کاتولیک را تغییر داد : سوء استفاده جنسی از بزرگسالان جرم انگاری شد!

در نخستین روز ژوئن 2021، واتیکان بخش جزایی مجموعه قوانین مقدس مسیحی را تغییر داد و برای نخستین بار سوء استفاده جنسی از بزرگسالان را برای مبلغانی که از قدرت خود سوء استفاده می کنند، جرم انگاری کرد. اشخاصی که به نحو غیر رسمی در کلیسا شاغل اند نیز بر اساس قانون جدید به مجازات خواهند رسید. مجموعه قوانین مقدس مسیحی حدود 1 میلیارد و 300 میلیون عضو کلیسای کاتولیک را اداره می کند. این ضوابط مستقل از قوانین سکولار اجرا می شود و در آخرین نوبت، در سال 1983 اصلاح شده بود. تدوین و تصویب تغییراتی که اخیراً اعمال شد، حدود 11 سال به طول انجامید. اصلاحات صورت گرفته، اعمالی را جرم انگاری کرده است که پیش از این هرگز ذیل قانون مقدس جرم نبوده است. قانون اخیر پذیرفته است که بزرگسالان نیز مانند کودکان ممکن است موضوع سوء استفاده جنسی توسط کشیش هایی قرار بگیرند که با بهره بردن نامشروع از اقتدار خود، آنها را تهدید کرده یا از زور استفاده می کنند. همکاران غیررسمی کلیسا نیز مشمول قانون جدید قرار گرفته اند. بر اساس اظهارات پاپ فرانسیس، “نیاز واضحی برای بازنگری در قانون کیفری” به واسطه “تغییرات سریع اجتماعی” وجود داشت. قانون جدید از 8 دسامبر 2021 لازم الاجرا خواهد بود.