پارلمان فرانسه بررسی طرح قانونی شدن مرگ مساعدت شده را آغاز کرد

پارلمان فرانسه پنج شنبه ۱۹ فروردین بحث پیرامون طرح جدیدی که از حق مرگ همراه با کرامت حمایت می کند را آغاز نمود. این طرح توسط الیویر فارلونی، نماینده میانه روی مجلس فرانسه پیشنهاد شده که حزب کوچک “آزادی ها و سرزمین ها” را نمایندگی می کند؛ حزبی متشکل از سیاست مداران میانه روی احزاب چپ و راست فرانسه.

بر اساس این طرح، حق مساعدت فعال در مرگ در قانون جامع سلامت عمومی به رسمیت شناخته خواهد شد و بر اساس ماده 1 طرح، این مساعدت باید در قالب خودکشی مساعدت شده (Assisted Suicide) یا اوتانازی (مرگ شیرین) صورت بگیرد. بناست این طرح چارچوبی قانونی فراهم سازد تا زمینه برای مشروعیت بخشی به مرگ مساعدت شده در مواردی که آسیب هایی با علایم اثبات شده جدی و لاعلاج منجر به رنج روانی یا فیزیکی می شود، مهیا شود (ماده 2). طبق این طرح مقرر شده خودکشی مساعدت شده از نظر دولت فرانسه به عنوان “مرگ طبیعی” طبقه بندی شود (ماده 3). هم چنین پیش بینی شده است که امکان اعمال نمایندگی در مواردی که شخص قدرت اظهار اراده خود را ندارد در شرایط بخصوصی فراهم باشد (ماده 6).

بر اساس اظهارات فارلونی، این طرح می تواند به آنچه وی  “تزویر” ملی نامیده خاتمه دهد؛ چه آن که اکنون فرانسویان برای مرگ مساعدت شده ناچارند به بلژیک و سوییس مسافرت کنند، در حالی که تخمین زده می شود که اطبای فرانسوی سالانه ۲ تا ۴ هزار مورد خودکشی مساعدت شده را به نحو غیرقانونی در این کشور اجرا می کنند.

در صورت تصویب این طرح، فرانسه به پنجمین کشوری تبدیل می شود که از اوتانازی و مرگ مساعدت شده جرم زدایی می کند. اخیراً در دسامبر ۲۰۲۰ اسپانیا نیز به جواز مرگ مساعدت شده رأی داد.