پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه ای شناسایی بیومتریک و نظارت گسترده را ممنوع اعلام کرد

پارلمان اروپا با اکثریت 377 در برابر 248، قطعنامه ای را تصویب نمود که خواستار ممنوعیت کامل استفاده از شناسایی خودکار مردم در اماکن عمومی است.

قطعنامه پارلمان اروپا به ناتوانی هوش مصنوعی در شناسایی دقیق گروه های اقلیت نژادی، اشخاص با گرایش جنسی غیرمتعارف، سالمندان و زنان و نگرانی هایی اشاره نمود که این ناتوانی در زمینه اجرای قانون و دادگستری به همراه خواهد آورد. دغدغه پارلمان اروپا در خصوص هوش مصنوعی به پایگاه های داده شناسایی چهره مانند Clearview AI، سیاست های گمانه زن و سیستم های نمره دهی اجتماعی مانند سیستم اعتبار اجتماعی چین مربوط است.

عضو پارلمان اروپا، پیتر ویتانوف در مورد این قطعنامه چنین می گوید :

“حقوق اساسی غیرمشروط هستند. برای نخستین بار در تاریخ، ما خواهان تعلیق در استفاده از سیستم های شناسایی چهره با اهداف قانونی و انتظامی هستیم، چرا که فناوری ثابت کرده که ناکافی است و غالباً به نتایج تبعیض آمیزی منجر می شود. ما به روشنی مخالف سیاست های گمانه زن مبتنی بر استفاده از هوش مصنوعی، مانند هر گونه فرایند اطلاعات بیومتریک هستیم که به نظارت گسترده منجر می شود. این یک پیروزی بزرگ برای همه شهروندان اروپاست”.

رأی پارلمان اروپا ، قطعنامه ای غیرالزام آور است که موضع خود را نسبت به مذاکرات تصویب قانون هوش مصنوعی در اروپا اعلام می دارد؛ موضعی که ممکن است به ممنوعیت نظام های نمره دهی اجتماعی هوش مصنوعی در شکل فعلی اش منجر شود. برخی از کشورهای اروپایی مانند صربستان، مجارستان و جمهوری چک هم اکنون سیستم های پیشرفته شناسایی چهره را در کشور خود راه اندازی کرده اند.