متن کامل پیش نویش طرح “صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی”

این روزها که کشور ما در بحران دست و پا می زند و هرروز، اخباری نگران کننده از وضعیت معیشت و محرومیت ایرانیان از حقوق اولیه ای مانند آب پاک، برق و محیط زیست سالم منتشر می شود، در میانه این دردمندی ها، از مجلس اخبار نگران کننده ای در خصوص تصویب طرحی موسوم به صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به گوش می رسد؛ طرحی که بیش از آن که به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی همت گمارد، تلاش دارد با نظارت مطلق بر فضای مجازی و وارونه کردن اصل اباحه، بسیاری از فعالیت های کاربران در شبکه های اجتماعی غیرایرانی را محدود و ممنوع کند. برای اطلاع بیشتر از مفاد این طرح، متن کامل پیش نویس آن منتشر می شود. امید است با اطلاع رسانی مناسب و نقد دقیق این طرح، نمایندگان مجلس از تصویب آن و افزودن معضلی دیگر بر معضلات پرشمار این روزهای مردم منصرف شوند:

برای مشاهده متن کامل پیش نویش طرح “صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی” کلیک کنید