فرماندار فلوریدا لایحه مناقشه برانگیز منع ورزشکاران تراجنسیتی از ورزش های بانوان را امضا کرد

فرماندار جمهوری خواه ایالت فلوریدا، ران دوسانتیس، روز سه شنبه 1 ژوئن لایحه ای را به تصویب رساند که زنان تراجنسیتی را از حضور در ورزش های زنان منع می کند.

تصویب بخش ۱۰۰۶/۲۰۵ مستلزم آن است که کلیه مدارس راهنمایی یا موسسات آموزشی پسا راهنمایی که درگیر تیم ها و ورزش های بین کلاسی، بین دانشگاهی یا داخلی هستند، موظف شوند بر اساس جنسیت بیولوژیک در زمان تولد، دانش آموزان یا دانشجویان خود را به سه دسته مذکر یا مردان، مونث یا زنان یا مختلط طبقه بندی کنند. بر اساس این مقرره، تیم ها و ورزش های تخصیص یافته برای زنان یا افراد مونث، نمی توانند در دسترس دانش آموزان یا دانشجویان مذکر ( بر اساس جنسیت بیولوژیک آنها طبق گواهی ولادت) قرار بگیرند.

این مصوبه که به قصد برقراری فرصت های برابر برای ورزشکاران زن وضع شده، اجازه می دهد تا جبران خسارت مدنی به سود دانش آموزان یا دانشجویانی که از فرصت ورزشی محروم می شوند یا هرگونه خسارت مستقیم یا غیرمستقیم را در نتیجه نقض ضوابط “قانون انصاف در ورزش زنان” متحمل می شوند، صورت بگیرد.

لایحه مشابهی که ورزشکاران تراجنسیتی را از حضور در باشگاه ها و ورزش های زنانه منع می کند، پیش تر در مجلس نمایندگان فلوریدا به تصویب رسید، اما ماه پیش امکان تصویب در سنا را به دست نیاورد. با وجود مفاد مناقشه برانگیز لایحه، این مقرره از قانون پیشین متفاوت است؛ قانون پیشین موسوم به HB1475 انجام معاینه بدنی دستگاه تناسلی دانش آموز یا دانشجو، صورت بندی ژنتیک یا سطح تستوسترون را می داد، در حالی که مصوبه اخیر معیار تعیین جنسیت را صرفاً گواهی ولادت شخص قرار داده است.