طالبان اختیار گزینش وکلای افغانستان را از کانون وکلا گرفت

طالبان اختیار نظارت و گزینش وکلای افغانستانی را از کانون مستقل وکلای افغانستان گرفت و به وزارت دادگستری واگذار نمود.

وزارت دادگستری طالبان روز 30 آبان اعلام داشت که همه وکلای دادگستری و همه کسانی که از کانون مستقل وکلای افغانستان مجوز فعالیت دارند، باید برای دریافت مجوز به وزارت دادگستری مراجعه کنند. پیش از این، مسائل مربوط به وکالت دادگستری و وکلای مجاز به موجب “قانون وکالت” اداره می شد. بر اساس این قانون، کانون مستقل وکلای دادگستری حق دارد پروانه وکالت متقاضیان را صادر کند. در افغانستان، فارغ التحصیلان حقوق و شریعت صلاحیت لازم را برای دریافت پروانه دارند. بر اساس قانون وکالت افغانستان، مانند هر کشور دیگری، متقاضیان پروانه وکالت باید در آزمون شرکت کنند.  

وزارت دادگستری طالبان به وکلای مجاز و نیز متقاضیان دریافت پروانه هشدار داده که در صورت عدم مراجعه به وزارت دادگستری برای دریافت مجوز، حق فعالیت به عنوان وکیل را نخواهند داشت.

این تحولات نشان از آن دارد که طالبان در پی کنترل بیشتر جامعه وکالت هستند. فعلاً طالبان در خصوص ادامه اعتبار یا اصلاحات احتمالی در قانون وکالت این کشور اظهارنظری کرده است.

وزارت دادگستری پیش تر بخشی با عنوان “اداره مساعدت حقوقی” را در ساختار خود بنیان نهاده که به ارائه مساعدت حقوقی برای کسانی می پردازد که توانایی تامین مالی اختیار وکیل دعاوی را نداشته باشند و این تحول، به تنزل جایگاه و اعتبار بین المللی کانون مستقل وکلای افغانستان خواهد افزود.