شرکت های آلمانی متهم به استفاده از نیروی کار اجباری اویغور شدند

مرکز اروپایی حقوق اساسی و بشر (ECCHR) روز دوشنبه 15 شهریور در آلمان، شکواییه ای علیه پنج کارفرما با اتهام استفاده از نیروی کار اجباری در ژینجینگ (Xinjing) چین در خط تولیدشان طرح کرده است.

در کنفرانس مطبوعاتی این مرکز اطلاعاتی به دست آمد که نشان می دهد شرکت هایی هم چون Lidl، Aldi، Hugo Boss و سایرین متهم اند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در استفاده از نیروی کار اقلیت اویغور در استان ژینجیانگ چین مشارکت داشته اند.

این اخبار نگرانی ها را درباره کمپ های متمرکز در چین غربی که مسلمانان اویغور در آن نگهداری و محکوم به کار اجباری در آسیاب های پنبه می شوند، افزایش داده است. در حالی که دولت چین از این مراکز به عنوان “مؤسسات تمرین شغلی” یاد می کند، شرکت های آلمانی که در آن منطقه تأمین کنندگانی دارند، ممکن است بنا به ادعای ECCHR به جرم علیه بشریت دست زده باشند.

شرکت هایی همچون Hugo Boss  و Lidl همه اتهامات را رد کرده اند و بر وجود شرایط منصفانه کار در چرخه تأمین خود تأکید دارند. مدیر مرکز اروپایی حقوق اساسی و بشر، ساژ ماس، تصریح کرده است که پنج شرکتی که در لیست مشتکی عنهم قرار دارند، صرفاً نمونه هایی از یک معضل گسترده تر و سازمان یافته ترند. تحقیقات بیشتر بر عهده دادستان هایی خواهد بود که در پی کشف تخلفات حقوق کار بین الملل هستند تا آن که بر پایه اطلاعات گردآوری شده توسط نهادهای مدنی پیش برود.

این پرونده درست پس از آن تشکیل می شود که در ماه ژوئیه، شکواییه ای علیه فرانسه طرح و در آن اتهاماتی مشابه علیه شرکت های Uniqlo و Zara نسبت به استفاده از نیروی کار اجباری در استان ژین جیانگ مطرح شد.