شرکت داروسازی موافقت کرد پرونده داروهای مسکن فلوریدا را به مبلغ 65 میلیون دلار حل و فصل کند

شرکت اندو Endo International PLC (Endo) سه‌شنبه موافقت کرد که 65 میلیون دلار برای حل و فصل همه پرونده‌ها و ادعاهای مرتبط با داروهای مسکن دولتی فلوریدا بپردازد و از محاکمه شدن دعاوی معلق علیه شرکت داروسازی جلوگیری کند

اندو به موقع اختلافات خود را حل و فصل کرد تا از دادرسی دعاوی علیه شرکت های تابعه خود در آوریل جلوگیری کند.

اندو تاکید کرد که ” مصالحه صورت گرفته شامل هیچ گونه پذیرش اشتباه، تقصیر یا مسئولیتی از سوی اندو یا شرکت های تابعه آن نیست”. پس از پرداخت مبلغ تسویه حساب، اندو و دو شرکت تابعه آن  Endo Pharmaceuticals Inc وEndo Health Solutions Inc به طور کامل دعاوی معلق فلوریدا مرتبط با داروهای مسکن را حل و فصل خواهند کرد. اندو به فرایند رسیدگی قضایی به دعاوی دیگر که تحت پوشش این توافقنامه نیست تن خواهد داد.

شرکت‌های داروسازی همچنان از طریق پرونده‌های قضایی متعدد ناشی از بحران داروهای مسکن با واکنش‌های مداوم مواجه هستند

همین ماه گذشته، هیئت منصفه نیویورک، تولیدکننده مسکن Teva Pharmaceuticals USA را پس از پر کردن بازار این ایالت با قرص های خود و در پی آن کشتن هزاران نفر، مسئول ایجاد خسران عمومی دانست. پیش از آن، دادگاه عالی اوکلاهاما حکم 465 میلیون دلاری علیه Johnson & Johnson را به دلیل ایراد خسارت عمومی از طریق کمپین بازاریابی داروهای مسکن در سراسر ایالت لغو کرد

سال گذشته شرکت پوردو Purdue Pharma به اتهام توطئه برای بازاریابی OxyContin و سایر محصولات اپیوئیدی خود اقرار و اعتراف کرد که تاکتیک‌های آن در اپیدمی داروهای مسکن کشور موثر بوده است. اما در یک پرونده جداگانه در سال گذشته، زمانی که یک قاضی فدرال توافقنامه ورشکستگی را برای حل و فصل هزاران پرونده تایید کرد، خانواده صاحب پوردو از دعاوی داروهای مسکن در آینده مصونیت پیدا کردند.

پس از حل و فصل اخیر خود، اندو اعلام کرد که همچنان ” به دنبال مصالحه هایی است که معتقد است به نفع آن است و در عین حال بر هدف اصلی خود یعنی دستیابی به یک حل و فصل فراگیر متمرکز است”.

این شرکت افزود که ” در حال بررسی سایر جایگزین‌های استراتژیک است و ممکن است به دنبال اجرای یک یا چند مورد از آن جایگزین‌ها باشد، در صورتی که نتواند به یک توافق فراگیر دست یابد “.