دیوان عالی ایالات متحده: نام هوش مصنوعی نمی تواند به عنوان مخترع ثبت شود

دادگاه ناحیه شرقی ویرجینیا روز چهارشنبه 10 شهریور حکم کرد که ماشین هوش مصنوعی (AI) نمی تواند به موجب قانون اختراعات امریکا مخترع به حساب آید. این حکم در پی تقاضای رسیدگی اختصاری در مورد دو درخواست ثبت اختراع تنظیم شده توسط استفان تیلر و یک ماشین هوش مصنوعی به نام DABUS صادر شده است.

به نام DABUS به عنوان مخترع “شعله عصبی” – یک چراغ راهنما که به شکلی نو و ابتکاری برای جلب توجه بیشتر نور می افشاند- و نیز مخترع کانتینر فراکتال – یک کانتینتر آبجو مبتنی بر هندسه فراکتال- درخواست ثبت داده شد. اما درخواست های ثبت اختراع تیلر توسط دفتر حق اختراع و علایم تجاری ایالات متحده (USPTO) رد شد. این دفتر درخواست ها را “دلبخواهی، دمدمی مزاجانه  و سوء استفاده از دستورالعمل و غیرمنطبق با قانون” توصیف کرد.

تیلر در اعتراض به تصمیم دفتر ثبت اختراعات، به دنبال حکمی از دادگاه بود که تصریح کند درخواست ثبت اختراع نباید تنها به این جهت رد شود که یک شخص طبیعی به عنوان مخترع معرفی نشده و در یک تقاضای ثبت اختراع صورت گرفته توسط یک هوش مصنوعی، در صورتی که شاخصه ابتکاری بودن توسط هوش مصنوعی تأمین شده باشد، باید هوش مصنوعی را به عنوان مخترع ثبت کرد.

دادگاه دفاعیات تیلر را رد کرد و حکم نمود که تعاریف صورت گرفته توسط کنگره امریکا برای “مخترع” در قانون حق اختراع به “فرد”ی بازگشت دارد که در لغت نامه معمول و معنای قانونی مراد از آن یک شخص طبیعی و یا یک انسان است. علاوه بر این، استفاده از ضمایر شخصی مانند آن زن / آن مرد و فعل “باور دارد” در ضمن شروط تعریف کننده واژه “فرد” کاملاً روشن می سازد که مراد کنگره امریکا ارجاع مخترع به یک شخص طبیعی بوده است.

دادگاه ضمن صدور این حکم معترف بود که تیلر ملاحظات متعدد مربوط به سیاست گذاری، مانند تشویق ابتکار و نوآوری و افشای آن را با وجود حفظ کردن ارزش ابتکار عمل انسانی مورد اشاره و تأکید قرار داده است. با این حال، به موجب حکم دادگاه، تصمیم نهایی با کنگره خواهد بود.

در ماه ژوئیه، دفتر ثبت اختراعات افریقای جنوبی، حق اختراعی را به نام DABUS به عنوان مخترع ثبت نمود. دو روز بعد، یک قاضی فدرال استرالیایی نیز حکم داد که نام یک غیرانسان می تواند به عنوان مخترع ثبت شود. در هر صورت، محاکم فدرال امریکا موکداً بر این حکم اصرار دارند که مخترع لزوماً باید شخص طبیعی باشد. هرچه فناوری هوش مصنوعی تن به پیچیدگی بیشتری می دهد، قانون گذاران و قضات امریکایی بیشتر با چالش ضرورت تسری قلمرو حق ثبت اختراع به غیرانسان مواجه خواهند شد.