دکتر آذین به مدیریت گروه کارشناسی حقوق دانشگاه علم و فرهنگ منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر هاشمی، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ، دکتر سید محمد آذین به عنوان مدیر گروه کارشناسی حقوق دانشگاه علم و فرهنگ منصوب شد. پیش از این نیز مدیریت گروه حقوق پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد به دکتر آذین سپرده شده بود. گفتنی است در حال حاضر تنها دانشگاه کشور که به ارائه رشته حقوق پزشکی همت گمارده ، دانشگاه علم و فرهنگ است که با پذیرش20 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از مهرماه 1400 فعالیت خود را در این حوزه آغاز کرده است.