دولت بایدن از بسته اصلاحات در قانون حمل اسلحه پرده برداشت

دولت بایدن روز پنج شنبه ۱۹ فروردین از شش اقدام اولیه ای که برای اصلاح خشونت ناشی از اسلحه در امریکا در دستور کار دارد، پرده برداشت. این اقدامات که در پاسخ به اوج گیری خشونت در ایالات متحده و در پی تیراندازی در آتلانتا و کلورادو برنامه ریزی شده است، دستورهای اجرایی ای هستند که بایدن امیدوار است بتواند به وسیله آنها قانون گذاری آتی را در این خصوص تکمیل کند.

نخستین اقدام عبارت است از تقاضا از وزارت دادگستری امریکا برای تصویب آیین نامه ای برای ممنوع کردن تولید “تفنگ های روح” ظرف مدت ۳۰ روز. تفنگ های روح به تفنگ هایی اطلاق می شود که به سرعت از طریق سر هم کردن کیت هایی ساخته می شوند. این کیت ها به اشخاصی که قانوناً حق مالکیت سلاح ندارند اجازه می دهد از سلاح استفاده کنند. دشوار می توان استفاده کنندگان از چنان تفنگ هایی را که فاقد شماره سریال تجاری هستند مورد تعقیب و جستجو قرار داد.

دومین اقدام، دستورالعملی است در پاسخ به تیراندازی در بولدر واقع در ایالت کلورادو. این دستورالعمل از وزارت دادگستری می خواهد تا آیین نامه ای را به تصویب برساند که توضیح می دهد چه زمانی یک مهاربند تثبیت کننده، یک تپانچه را به یک سلاح لوله کوتاه تبدیل می کند. به نظر می رسد تیرانداز سانحه بولدر از یک تپانچه با یک مهاربند استفاده کرده که تپانچه را به یک سلاح لوله کوتاه تبدیل کرده و در نتیجه، سلاح به مراتب دقیق تر و در عین حال به موجب تعریف مقرر در قانون ملی سلاح های گرم قابل دسترسی است. وزارت دادگستری موظف است طی ۶۰ روز این آیین نامه را تنظیم کند.

سومین اقدام، عبارت است از تقاضا از وزارت دادگستری برای تدوین مقرره نمونه “پرچم قرمز” ظرف ۶۰ روز. بایدن امیدوار است آیین نامه نمونه وزارت دادگستری، ایالت هایی را که مایل اند مقررات پرچم قرمز را تصویب کنند، قادر سازد بر اساس این نمونه عمل کنند. مقررات پرچم قرمز با هدف اجتناب از دسترسی مردم بحران زده به سلاح های گرم، “در صورتی که نمایانگر خطری برای خودشان یا دیگران باشد” وضع خواهد شد. به علاوه، بایدن کنگره ایالات متحده و کنگره های ایالتی را به تصویب فوری مقررات پرچم قرمز فراخواند.

اقدام چهارم متضمن استفاده از پول برنامه مشاغل امریکایی (American Jobs Plan) برای سرمایه گذاری در مداخلات اجتماعی علیه خشونت است. این سرمایه گذاری بالغ بر 5 میلیارد دلار در طول 8 سال خواهد بود. هدف این اقدام، وصل کردن افراد به فرصت های شغلی مرتبط با جوامع کمتر خشونت بار ایالات متحده است. همچنین، بایدن از وزارت سلامت و خدمات انسانی تقاضا کرده تا ایالت ها را نسبت به چگونگی اخذ بودجه از طرح های کمک پزشکی به برنامه های مداخله ای مبارزه با خشونت در بیمارستان ها آموزش دهد. وی همچنین 5 آژانس را برای تخصیص بودجه به نفع برنامه های مداخله ای مبارزه با خشونت اجتماعی تعیین کرده است.

برنامه پنجم و ششم بایدن، بر تغییرات اداری تمرکز دارد که رئیس جمهور امریکا امیدوار است بتواند به کاهش خشونت مسلحانه در این کشور منجر شود. نخست، بایدن به وزارت دادگستری دستور داده که به طور سالانه گزارشی را در خصوص قاچاق سلاح گرم منتشر کند که این گزارش می تواند به ردیابی تفنگ های روح و درک بهتری از وضع تجارت غیرقانونی سلاح بینجامد. دوم آن که بایدن دیوید جیپمن را به عنوان رئیس اداره الکل، تنباکو، سلاح گرم و مواد منفجره (ATF) برگزیده است.

رئیس جمهور دموکرات امریکا در سخنانی که در کاخ سفید ایراد کرد، اظهار داشت : “خشونت مسلحانه در این کشور همه گیر است و این یک شرمساری بین المللی است”. بایدن تأکید کرد که اقدامات نام برده شده نخستین گام برای حل یک مشکل بزرگ تر است و هیچ یک از این اقدامات ناقض اصلاحیه دوم قانون اساسی ایالات متحده محسوب نمی شود.