در بزرگترین مجازات ضدانحصاری : چین کمپانی علی بابا را 2/75 میلیارد دلار جریمه کرد

روز جمعه، 20 فروردین، پس از ماه ها تحقیق، اداره تنظیم بازار دولتی چین (SAMR) شرکت علی بابا را 18 میلیارد یوان، معادل 4 درصد درآمد سال 2019 این شرکت جریمه کرد. این مجازات که بزرگترین جریمه در تاریخ مقررات ضدانحصار چین است، در پی توقف غیرمنتظره عرضه عمومی سهام گروه آنت (Ant Group) مورد حکم قرار گرفت. گروه آنت یکی از شرکت های فرعی علی بابا است.

با آن که قانون ضد انحصار چین مهلتی 60 روزه برای تجدیدنظرخواهی علی بابا نسبت به تصمیم SAMR در نظر گرفته، این شرکت به موجب نامه ای که روز شنبه 21 فروردین منتشر شد، جریمه را پذیرفت و قول داد اقدامات تطبیقی داخلی خود را برای هماهنگی بیشتر با قانون ضدانحصار در آینده افزایش دهد.

در کنفرانس رسانه ای حساب رسمی SAMR، این آژانس سیاست “دو برای یک” علی بابا را به طور منحصر به فردی ضدانحصاری اعلام کرد. اگر یک فروشنده آنلاین بخواهد در لیست فروش پلتفرم علی بابا قرار بگیرد، باید از افتتاح فروشگاه یا مشارکت در فعالیت های تبلیغی در سایر پلتفرم ها خودداری کند. SAMR تشخیص داد که این سیاست ناقض ماده 4-1-17 قانون ضدانحصار چین است که شرکت ها را از محدود کردن سایر فروشنده ها به این شکل منع می کند. علاوه بر این مجازات اداری، SAMR اجرای برنامه ای را برای رفع دغدغه های آتی ضدانحصاری لازم می داند. علاوه بر تقویت پروتکل های داخلی تطبیق پذیری، علی بابا باید در آینده اقداماتی را برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و کسب و کارهای موجود بر پلتفرم خود صورت دهد و در طول سه سال آینده گزارش های خوداظهاری خود را برای SAMR ارسال کند