دادگاهی در امریکا فیسبوک را ملزم کرد تا نقشش را در خشونت های میانمار افشا کند

قاضی فدرال ایالات متحده، ضیا فاروقی، روز چهارشنبه 31 شهریور از شرکت فیسبوک خواست تا مستندات مرتبط با دخالتش در خشونت های ضد روهینگیا در کشور میانمار را برملا کند. دولت گامبیا علیه این شرکت نزد دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) شکواییه ای تنظیم کرد و بر اساس آن مدعی شد فیسبوک نقشی کلیدی در تلاش برای نسل کشی روهینگیاها – اقلیتی مذهبی و نژادی در میانمار- داشته است. سپس دولت گامبیا دعوایی را علیه این شرکت در دادگاه ناحیه کلمبیای امریکا ذیل قانون 28USC1782 مطرح کرد و از دادگاه تقاضای مستندات موضوع اتهام را نمود. فیسبوک پذیرفت که در پاسخ به موقع نسبت به نگرانی ها در خصوص نقشش در نسل کشی روهینگیا قصور کرده است. فیسبوک همچنین اذعان کرد که حساب های کاربری مقامات دولت میانمار و محتوای آنها را در طول زمان حملات علیه روهینگیاها حذف کرده است.

در دادگاه، گامبیا تقاضای دسترسی به محتوای پاک شده فیسبوک را نمود. گامبیا مدعی شد همزمان با وقوع نسل کشی روهینگیا، فیسبوک میلیون ها نفر از مردم میانمار را با دانش اندک نسبت به مفهوم دموکراسی و حقوق بشر در معرض تضییع حق قرار داده است. گامبیا ادعا کرده که مقامات میانمار از فقدان سواد دیجیتال مردم میانمار با استفاده از فیسبوک برای انتشار اطلاعات غلط و شایعات در مورد مردم و حوادث سوء استفاده کرده اند.

فیسبوک در مقابل اظهار داشته که درخواست دولت گامبیا برای مدارک این شرکت، نقض حق حریم خصوصی شرکت ذیل قانون ارتباطات ذخیره شده است و درخواست این دولت به نحو نادرستی فراتر از ضوابط قانونی است. دادگاه همچنان با ادعای فیسبوک مبنی بر رعایت حریم خصوصی مخالف است و اظهار داشته “فیسبوک از پوشش حریم خصوصی با زبانی فریبنده سوء استفاده می نماید”. بنابراین دولت گامبیا موفق شده دادگاه را متقاعد کند تا به محتوای تغییر شکل یافته و اسناد تحقیقات داخلی مرتبط شرکت دسترسی یابد.

دادگاه امیدوار است “داده های فیسبوک روشن سازد این شرکت چگونه حساب های کاربری ظاهراً غیرمرتبط نامعتبر را به مقامات دولت میانمار مرتبط کرده است”. دادگاه اعلام کرده “داده های تحقیقات داخلی فیسبوک – تا میزانی که موجود است- حتی ممکن است بیشتر از حد کفایت باشد تا دولت گامبیا بتواند با آن قصد نسل کشی را به اثبات برساند”.

امسال، پیشتر، وکلای مسلمان فیسبوک را به اتهام نقض قانون رویه های حمایت از مصرف کننده ناحیه کلمبیا و ارتکاب، معاونت و مساعدت در معرفی نادرست، تقصیرکارانه و متقلبانه مسلمانان مورد تعقیب قرار داده بودند. حدود یک هفته بعد، سناتورهای امریکایی قانون شناسایی نسل کشی روهینگیا (2021) را به تصویب رساندند تا تحقیق شود که آیا اقدام نظامی میانمار تحت عنوان “عملیات پاکسازی” علیه روهینگیاها مصداق نسل کشی است.