دادستان دیوان بین المللی کیفری در تلاش برای ازسرگیری تحقیقات در مورد افغانستان

دادستان دیوان بین المللی کیفری (ICC) روز دوشنبه 5 مهرماه، اعلام کرد در پی اخذ موافقت برای ادامه تحقیقات خود در مورد جرایم جنگی در افغانستان است.

کریم الف. الف. خان پیشتر در ماه مارس مجوز لازم برای تحقیق در مورد “اتهام ارتکاب جرایم سبعانه” را از دیوان بین المللی کیفری گرفته بود. با این حال، دولت وقت افغانستان از دفتر وی تقاضا کرده بود تحقیقات را به آنها واگذارد.

تغییر در دولت افغانستان باعث بازنگری دفتر دادستانی در مورد ارجاع تحقیقات شده است. خان می گوید : “پس از بررسی دقیق امور، به این نتیجه رسیدم که این بار هیچ بارقه امیدی از انجام موثر و واقعی تحقیقات ذیل ماده 5 درافغانستان وجود ندارد”. لذا وی از دیوان بین المللی کیفری مجدداً خواسته است تا مجوز تحقیقات در افغانستان را صادر کند. به جهت محدودیت منابع دفتر دادستانی، تمرکز تحقیقات بر جنایاتی خواهد بود که طالبان و دولت اسلامی خراسان (IS-K) متهم به ارتکاب آن هستند.

جرایم اتهامی عبارتند از حملات علیه جمعیت های غیرنظامی، کشتارهای فراقضایی، آزار و اذیت زنان و دختران و جرایم علیه کودکان. جنایات دولت موسوم به دولت اسلامی خراسان در کنار جرایم طالبان از زمانی مورد توجه قرار گرفت که در 26 آگوست 2021، فرودگاه بین المللی حامدکرزای در کابل بمباران شد. این حمله بیش از 170 نفر را به کام مرگ فرستاد که شامل شهروندان افغان و سربازان امریکایی می شدند. دولت اسلامی خراسان اندکی بعد، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.

خان در بیانیه خود مدعی شد کسانی که چنین جنایاتی را مرتکب شده اند “خود را محدود و متعهد به هیچ قانونی که جنایات جنگی یا جرایم علیه بشریت را منع کند، نمی دانند”.