داوری ظرفیت فراموش شده ای است که قانون در اختیار شما قرار داده تا بتوانید بدون نیار به مراجعه به محاکم دادگستری و تحمل اطاله دادرسی و هزینه های سنگین آن، اختلافات خود را از طریق داور برگزیده خود حل و فصل کنید. کلینیک حقوقی دکتر آذین آمادگی دارد با پذیرش داوری اختلافات شما، با هزینه ای کمتر از رسیدگی قضایی و دقت و سرعتی بیشتر از رویه معمول در محاکم، منصفانه و مطابق با قانون به حل مناقشه و صدور حکم لازم الاجرا مبادرت کند. یادآور می شود انجام داوری توسط وکلای ما روندی کاملاً قانونی و منطبق با ضوابط و مقررات کشور است و رأی صادره بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ایران الزام آور و در حکم دادنامه دادگاه است