با اعلام حقوق بنیادین برای کاربران اینترنت، رئیس جمهور اسپانیا منشور حقوق دیجیتال را پیشنهاد می دهد

رئیس جمهور اسپانیا پدرو سانچز، روز چهارشنبه 30 تیرماه، انتشار منشور حقوق دیجیتال (Carta Derechos Digitales) را اعلام نمود. سانچز اظهار داشت که این منشور، بیش از آن که یک مقرره یا قانون جدید باشد، به منزله یک چارچوب ارجاع برای همه مقامات اسپانیایی برای آگاهی از اقدامات پیش روست. بنابراین این منشور بار حقوقی جدیدی بر دوش کسب و کارها و افرادی که در اسپانیا فعالیت آنلاین دارند نیست، بلکه چشم اندازی از وضعیت مقررات اینترنت در آینده به دست می دهد.

منشور 6 حق بنیادین آنلاین را برمی شمرد :

– حق آزادی

– حق برابری

– حق مشارکت و شکل دهی به فضای عمومی

– حق کارکردن و محیط کسب و کار

– حقوق دیجیتال در محیط های خاص

– حق تضمین و بهره وری

این منشور، برخی از رویه هایی را که وکلای حقوق دیجیتال در سال های اخیر مورد بحث قرار داده اند، به رسمیت می شناسد. به عنوان مثال، حق ناشناسی از طریق به کارگیری نام مستعار آنلاین و استفاده از هوش مصنوعی و محافظ های الگوریتمی برای تضمین آن که افراد به وسیله فرایندهای صرفاً غیرقابل محاسبه دیجیتال محدود نمی شوند، از زمره این رویه های مجاز شناخته شده اند. علاوه بر این، منشور به حق کودکان توجه ویژه ای معطوف داشته و تضمین کرده است که اطلاعات شخصی کودکان زیر 14 سال جز با رضایت والد یا سرپرست منتشر نشود.