اسپانیا تحقیقاتی را درباره 68 مورد اتهام کودک آزاری توسط کارکنان کلیسای کاتولیک آغاز کرد

دفتر دادستان کل اسپانیا روز چهارشنبه 27 بهمن، در اولین انتشار اطلاعات رسمی در مورد چنین مواردی اعلام کرد که در حال بررسی 68 مورد ادعای سوء استفاده جنسی از افراد زیر سن قانونی توسط کارکنان کلیسای کاتولیک است.

کلیسای کاتولیک اسپانیا از دسامبر 2021 که اتهامات سوء استفاده جنسی از خردسالان در کلیسا مطرح شد، تحت نظارت شدید قرار گرفته است. از آن زمان، کلیسا و پارلمان تحقیقاتی را در مورد این موضوع آغاز کردند. در اوایل فوریه، دانشگاه ناوارا در اسپانیا یافته های خود را از 58 مورد سوء استفاده جنسی توسط مؤسسات کاتولیک از سال 1948 منتشر کرد.

در 31 ژانویه، دفتر دادستان کل با درخواست از دادستان های مافوق برای ارائه هر گونه اطلاعاتی که در مورد اتهامات سوء استفاده جنسی در حوزه قضایی مربوطه دارند، به این تلاش پیوست. دادستان ها اطلاعاتی را از 17 منطقه به دست آوردند.

از این اطلاعات، دادستانی کل فهرستی از 68 پرونده کیفری را تهیه کرده که در حال حاضر هم در دفاتر قضایی و هم در دفتر دادسرا مفتوح است.

دادستانی کل اسپانیا اعلام کرده که قصد دارد یک تحلیل کیفی برای تعیین دامنه موضوع و کفایت رویه های موجود انجام دهد.

رسوایی های سوء استفاده جنسی از خردسالان در داخل کلیسا در کشورهای دیگر از جمله ایتالیا و فرانسه نیز شناسایی شده است.