آمد بهار جانها

پیشاپیش فرارسیدن سال 1401 و آغاز قرن 15 هجری خورشیدی را به همه شما خوبان تبریک می گویم. رسیدن بهار و نو شدن سال، بهانه ای شد تا نگاهی به سالی که گذشت بیندازم و برای آن چه در پیش روست، تدبیر کنم. سال 1400 در یک کلام و با وجود همه فراز و نشیب هایش، سالی تلخ برای ملت ایران و تا حد زیادی همه ابنای بشر بود. استمرار همه گیری کرونا مانع از آن شد که زندگی روال عادی خود را بازیابد و این مشکلات، به طور ویژه برای وکلا دردسر ساز بود و هست. در کنار بیماری، گرانی و رکود گریبان ملت ایران را گرفته و بیکاری، مزید بر علت، بر جان نحیف ایرانیان می تازد. این روزها هم که شعله جنگ، بی پرواتر از پیش، دنیا را به ویرانی تهدید می کند.  امیدوارم با گشایش اقتصادی در سال پیش رو و پایان یافتن همه گیری کرونا و بازگشت قطار بشریت بر ریل صلح و انسان دوستی، 1401 سالی به یادماندنی و شیرین برای مردم ایران و جهان باشد.

کلینیک حقوقی دکتر آذین برای گذار از این دوران سخت، ابتکار عملی را برای کمک به همکاران ترتیب داده که از آغاز 1401 اجرایی خواهد شد. هر کدام از همکاران وکیل که به هر دلیل، امکان برخورداری از دفتر وکالت و میزبانی از مراجعان را ندارند، می توانند با هماهنگی قبلی با کلینیک از فضا و امکانات آن جهت ارائه خدمات حقوقی به مراجعان بهره مند شوند. در صورت تمایل، کلینیک با مشارکت علمی و عملی در مشاوره و پذیرش مشترک وکالت دعاوی همکاران، پشتیبانی خود را از وکلای جوان و جویای نام اعلام می دارد. هم چنین، هم چون گذشته، کلینیک حقوقی آمادگی خود را برای همکاری و مشارکت با سایر دفاتر و موسسات حقوقی جهت ارائه با کیفیت خدمات حقوقی به متقاضیان اعلام می دارد. امید که دوران محنت و سختی را نقطه پایانی باشد و این پایان در سال پیش رو رخ نماید. دوستدار شما ؛ محمد آذین.